0:00
/
0:00

Mộng Độ / 梦渡 (Như Ý Phương Phi OST) - Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)

2,009

Lời bài hát: Mộng Độ / 梦渡 (Như Ý Phương Phi OST)

Ca sĩ: Cúc Tịnh Y (Ju Jing Yi)


[Cúc Tịnh Y:]
Huā zì diāolíng wèi shéi fǔ qiān xíng lèi
Húnqiānmèngyíng guī shí yǔ xuě fēifēi
Huímóu cā jiān jǐ dù yuánqǐ yuán miè
Xiāngsī wúyì wú jiě
Shū yǐng héng xié huādēng yìngzhào nǐ róngyán
Hé rì zài jiāng qīngsī wǎn
Jiùmèng yòu rě qiān bàn
Ài hèn zàiqǐ bōlán
Shǒu yuè míng fúyún sàn
Qiān shān wàn shuǐ yuánlái xīndòng zhǐ yīyǎn
Dàng bú sàn shì chū jiàn de huàmiàn
Liúyíng sì huǒ mǎn tiān
Fǎnfù chùdòng xīnxián
Mèng dù wǒ zhí niàn

[Hoắc Tôn:]
Hóng jiān luò xù chūnguāng bānbó yī dì
Chūn sī chéng shuāng bié shí yángliǔ yīyī
Xiǎo lóu yīyè dú tīng yǔ luò yòu xiē
Xiāngféng shì yuán shì jié
Shū yǐng héng xié huādēng yìngzhào nǐ róngyán
Hé rì zài jiāng chūn sī wǎn
Jiùmèng yòu rě qiān bàn
Ài hèn zàiqǐ bōlán
Shǒu yuè míng fúyún sàn
Qiān shān wàn shuǐ yuánlái xīndòng zhǐ yīyǎn
Dàng bú sàn shì chū jiàn de huàmiàn
Liúyíng sì huǒ mǎn tiān
Fǎnfù chùdòng xīnxián
Mèng dù wǒ zhí niàn

[Đồng ca:]
Shū yǐng héng xié huādēng yìngzhào nǐ róngyán
Hé rì zài jiāng qīngsī wǎn
Jiùmèng yòu rě qiān bàn
Ài hèn zàiqǐ bōlán
Shǒu yuè míng fúyún sàn
Qiān shān wàn shuǐ yuánlái xīndòng zhǐ yīyǎn
Dàng bú sàn shì chū jiàn de huàmiàn

[Cúc Tịnh Y:]
Liúyíng sì huǒ mǎn tiān

[Hoắc Tôn:]
Fǎnfù chùdòng xīnxián

[Đồng ca:]
Mèng dù cǐshēng liàn
Xem toàn bộ