0:00
/
0:00

Cô Gái Kính Hiển Vi / 顯微鏡女孩 - Dụ Ngôn (Yu Yan)

2,936

Lời bài hát: Cô Gái Kính Hiển Vi / 顯微鏡女孩

Ca sĩ: Dụ Ngôn (Yu Yan)


Cāntīng bōlí shéi yǐngzi páihuái
Zhuō shàng wèihé yǒu nǚshēng fǎ dài
Yìshù zhǎn jùhuì liáo hěn wǎn huílái
Yīběnzhèngjīng gēn wǒ shuō jīntiān hěn yúkuài

Zuìjìn měi yuē qí míng shuō yào zhái
Wèihé xiǎnshì bù shù hěn qíguài
Méi xìngqù zhuīwèn bù dàibiǎo wǒ dāi
Nándào zhèngqiǎo yòu yù shàng tóng yīgè nǚhái

Wǒ wèishéme yào hěn guāi chéngquán nǐ zòngróng nǐ biàn huài
Rén zhī chū xìng běnshàn zǎorì huí zhèngpài
Liàn'ài yǐhòu měi gè nǚhái jìnhuà chéng tiāncái
Xiǎnwéijìng xià shéi bùxiǎng zuò huí xiǎo kě'ài

Wǒ wèishéme yào hěn guāi cāi xīn sài shāng shēn yòu shāng ài
Yī ér zài zài ér shuāi bié bùzhī hǎodǎi
Zhè cì nǐ de shēngrì lǐwù sòng yī běn cíhǎi
Rúguǒ nǐ hái bù huǐgǎi shù wǒ shuō shēng bye bye

Zuìjìn měi yuē qí míng shuō yào zhái
Wèihé xiǎnshì bù shù hěn qíguài
Méi xìngqù zhuīwèn bù dàibiǎo wǒ dāi
Nándào zhèngqiǎo yòu yù shàng tóng yīgè nǚhái

Wǒ wèishéme yào hěn guāi chéngquán nǐ zòngróng nǐ biàn huài
Rén zhī chū xìng běnshàn zǎorì huí zhèngpài
Liàn'ài yǐhòu měi gè nǚhái jìnhuà chéng tiāncái
Xiǎnwéijìng xià shéi bùxiǎng zuò huí xiǎo kě'ài

Wǒ wèishéme yào hěn guāi cāi xīn sài shāng shēn yòu shāng ài
Yī ér zài zài ér shuāi bié bùzhī hǎodǎi
Zhè cì nǐ de shēngrì lǐwù sòng yī běn cíhǎi
Rúguǒ nǐ hái bù huǐgǎi shù wǒ shuō shēng bye bye

Wǒ wèishéme yào hěn guāi chéngquán nǐ zòngróng nǐ biàn huài
Rén zhī chū xìng běnshàn zǎorì huí zhèngpài
Liàn'ài yǐhòu měi gè nǚhái jìnhuà chéng tiāncái
Xiǎnwéijìng xià shéi bùxiǎng zuò huí xiǎo kě'ài

Wǒ wèishéme yào hěn guāi cāi xīn sài shāng shēn yòu shāng ài
Yī ér zài zài ér shuāi bié bùzhī hǎodǎi
Zhè cì nǐ de shēngrì lǐwù sòng yī běn cíhǎi
Rúguǒ nǐ hái bù huǐgǎi shù wǒ shuō shēng bye bye
Xem toàn bộ