0:00
/
0:00

Sợi Nhớ Sợi Quên / 俩俩相忘 (Khóa Giới Ca Vương 5) (Live) - Châu Thâm (Zhou Shen)

7,487

Lời bài hát: Sợi Nhớ Sợi Quên / 俩俩相忘 (Khóa Giới Ca Vương 5) (Live)

Ca sĩ: Châu Thâm (Zhou Shen)


拈朵微笑的花
Niān duǒ wéixiào de huā
想一番人世变换
Xiǎng yī fān rénshì biànhuàn

到头来输赢又何妨
Dàotóulái shūyíng yòu héfáng
日与月互消长
Rì yǔ yuè hù xiāozhǎng

富与贵难久长
Fù yǔ guì nán jiǔ zhǎng
今早的容颜
Jīn zǎo de róngyán

老于昨晚
Lǎo yú zuó wǎn
眉间放一字宽
Méi jiān fàng yī zì kuān

看一段人世风光
Kàn yīduàn rénshì fēngguāng
谁不是 把悲喜在尝
Shéi bùshì bǎ bēi xǐ zài cháng

海连天走不完
Hǎi liántiān zǒu bù wán
恩怨难计算
Ēnyuàn nán jìsuàn

昨日非今日该忘
Zuórì fēi jīnrì gāi wàng
浪滔滔 人渺渺
Làng tāotāo rén miǎomiǎo

青春鸟 飞去了
Qīngchūn niǎo fēi qùle
纵然是千古风流浪里摇
Zòngrán shì qiāngǔ fēng liúlàng lǐ yáo

(风流浪里摇
Fēng liúlàng lǐ yáo)
风潇潇 人渺渺
Fēng xiāoxiāo rén miǎomiǎo

快意刀 山中草
Kuàiyì dāo shānzhōng cǎo
爱恨的百般滋味随风飘
Ài hèn de bǎibān zīwèi suí fēng piāo

(随风飘
Suí fēng piāo)
眉间放一字宽
Méi jiān fàng yī zì kuān

看一段人世风光
Kàn yīduàn rénshì fēngguāng
谁不是 把悲喜在尝
Shéi bùshì bǎ bēi xǐ zài cháng

海连天走不完
Hǎi liántiān zǒu bù wán
恩怨难计算
Ēnyuàn nán jìsuàn

昨日非今日该忘
Zuórì fēi jīnrì gāi wàng
浪滔滔 人渺渺
Làng tāotāo rén miǎomiǎo

青春鸟 飞去了
Qīngchūn niǎo fēi qùle
纵然是千古风流浪里摇
Zòngrán shì qiāngǔ fēng liúlàng lǐ yáo

风潇潇 人渺渺
Fēng xiāoxiāo rén miǎomiǎo
快意刀 山中草
Kuàiyì dāo shānzhōng cǎo

爱恨的百般滋味随风飘
Ài hèn de bǎibān zīwèi suí fēng piāo
眉间放一字宽
Méi jiān fàng yī zì kuān

看一段人世风光
Kàn yīduàn rénshì fēngguāng
谁不是 把悲喜在尝
Shéi bùshì bǎ bēi xǐ zài cháng

海连天走不完
Hǎi liántiān zǒu bù wán
恩怨难计算
Ēnyuàn nán jìsuàn

昨日非今日该忘
Zuórì fēi jīnrì gāi wàng
昨日非今日该忘
Zuórì fēi jīnrì gāi wàng
Xem toàn bộ