0:00
/
0:00

Em Mơ Beat - Tuyên

6,992

Lời bài hát: Em Mơ Beat

Ca sĩ: Tuyên


Nhiệm màu là có thật đấy anh
Từ lúc em chợt trông thấy anh nơi bên kia đường
Dù cho nhân gian thế thái dẫu dài rộng đến đâu
Thì mình vẫn thấy nhau mặc dầu có mai sau thế nào

Ngàn cơn mơ em nuôi chưa ***, sẽ nhìn thấy anh
Sợ rằng nắng lên, mình lại đớn đau thêm khi không ở bên
Người mà em luôn mong, một mai sẽ tìm thấy em
Vỗ về lấy em
Yêu mình em

[ĐK:]
Hey baby,
Were you made for me?
Em cuồng si
Em phi lý yêu anh chỉ bởi vì
Cause baby you were made for me!
Đứng bên anh, em mơ

In the morning sun
You and I are one
Fingers through my hair
Feel you everywhere
You made me feel things
I don’t believe in
Oh my baby I can found you now

Từng nhịp em bước tới gần anh hơn
Giữa những rộn ràng nơi này
Có tiếng nhạc mình feel
Baby let me see your move
Cause you were made for me
Why can’t you ... oh baby
Why can’t you see?
It’s me!

Ngàn cơn mơ em nuôi chưa ***, sẽ nhìn thấy anh
Sợ rằng nắng lên, mình lại đớn đau thêm khi không ở bên
Người mà em luôn mong, một mai sẽ tìm thấy em
Vỗ về lấy em
Yêu mình em

[ĐK:]
Hey baby,
Were you made for me?
Em cuồng si

Em phi lý yêu anh chỉ bởi vì
Cause baby you were made for me!
Đứng bên anh, em mơ

Hey baby,
Hey baby why can’t you see?
Đứng bên anh, em mơ
Đứng bên anh, em mơ

[ĐK:]
Hey baby,
Were you made for me?
Em cuồng si
Em phi lý yêu anh chỉ bởi vì
Cause baby you were made for me!
Đứng bên anh, em mơ
Xem toàn bộ