0:00
/
0:00
-->
320 kbps

Bài hát Đại Quốc Đại Ái / 大国大爱 - Âm Tần Quái Vật, Lý Thường Siêu (Li Chang Chao), Bài Cốt, Tiêu Ức Tình, Nhị Thẩm, Kỳ Nhiên

225,283

Lời bài hát: Đại Quốc Đại Ái / 大国大爱

Ca sĩ: Âm Tần Quái Vật, Lý Thường Siêu (Li Chang Chao), Bài Cốt, Tiêu Ức Tình, Nhị Thẩm, Kỳ Nhiên


Yīn pín guài wu: Bái yī huī
音 频 怪 物 : 白 衣 挥
Zài huí shǒu qīn rén lèi
再 回 首 亲 人 泪

Lǐ cháng chāo: Yè sè hēi
李 常 超: 夜 色 黑
Zěn nài jiù hù shēng shēng cuī
怎 奈 救 护 声 声 催

Liú làng de wā wā: Nì xíng fēng jǐng zuì měi
流 浪 的 蛙 蛙: 逆 行 风 景 最 美
Lún sāng: Tuán yuán nán dé jǐ huí
伦 桑: 团 圆 难 得 几 回

Qín zǐ mò: Wàn jiā dēng huǒ piāo yáo
秦 子 墨: 万 家 灯 火 飘 摇
Yòu qǐ néng xīn wèi
又 岂 能 欣 慰

Hita: Chūn fēng chuī
Hita: 春 风 吹
Chuī sǎn rén xīn rú fèi
吹 散 人 心 如 沸

Xuán shāng: Pīn mìng zhuī
玄 觞: 拼 命 追
Zhuī sǐ shén duó zǒu de měi
追 死 神 夺 走 的 美

Féi zào jūn: Wàn zhòng qí xīn guī duì
肥 皂 菌: 万 众 齐 心 归 队
Ān jiǔ: Bìng mó huà jìn fēi huī
安 九: 病 魔 化 尽 飞 灰

Guī niáng: Yù hé wú jìn shāng bēi
龟 娘: 愈 合 无 尽 伤 悲
Guī niáng + Yīn pín guài wu: Yáng guāng
龟 娘 + 音 频 怪 物: 阳 光

Sǎ qīn pèi
洒 钦 佩
Chén péng jié + Lǐ wén xiāng: Jiù sǐ fú shāng
陈 鹏 杰 + 李 蚊 香: 救 死 扶 伤

Zhǐ wéi mèng xiǎng ràng ài wú jiāng
只 为 梦 想 让 爱 无 疆
Shěn mì rén + Yǔ luò huge+ Chén yuè bīn: Fèn fā tú qiáng
沈 谧 仁 + 雨 洛 huge+ 陈 粤 彬: 奋 发 图 强

Gòng kè shí jiān guàn gài jiàn kāng
共 克 时 艰 灌 溉 健 康
Cv wáng pàng zi + Mò qiū lí + Wáng qí bowi:
Cv 王 胖 子 + 陌 秋 离 + 王 琦 bowi:

Ràng ài chōng mǎn lì liàng
让 爱 充 满 力 量
Fèng jiǔ + Yòu kě māo + Wéi jīn:
凤 九 + 佑 可 猫 + 唯 今:

Bú jù bīng xuě fēng shuāng
不 惧 冰 雪 风 霜
Sūn xiāo lěi + Bái zhǐ + Zhāng yǔ lí atboth:
孙 霄 磊 + 白 止 + 张 羽 璃 atboth:

Cuī fēng kuáng lán yòu zěn yàng
摧 峰 狂 澜 又 怎 样
Zhāng yǔ lí atboth+ Sān jī dào + Xiǎo shí gū niang:
张 羽 璃 atboth+ 三 畿 道 + 小 时 姑 娘:

Yǔ hòu cǎi hóng gèng piào liang
雨 后 彩 虹 更 漂 亮
Dà hé chàng: Wēn nuǎn dōng fāng
大 合 唱: 温 暖 东 方

Bìng jiān qián xíng dǐ yù fēng làng
并 肩 前 行 抵 御 风 浪
Dà hé chàng: Dà guó dà ài
大 合 唱: 大 国 大 爱

Ài mǎn rén jiān zhàn kāi fēn fāng
爱 满 人 间 绽 开 芬 芳
Qí rán: Ràng mèng huà zuò chì bǎng
奇 然: 让 梦 化 作 翅 膀

Xiǎo ài de mā: Fēi guò shān chuān hǎi yáng
小 爱 的 妈: 飞 过 山 川 海 洋
Nán shēng hé chàng: Méi hǎo míng tiān
男 声 合 唱: 美 好 明 天

Dà hé chàng: Xié shǒu zǒu xiàng róng guāng
大 合 唱: 携 手 走 向 荣 光
Yīn pín guài wu: Bái yī huī
音 频 怪 物: 白 衣 挥

Zài huí shǒu qīn rén lèi
再 回 首 亲 人 泪
Èr shěn cài yì shēng: Yè sè hēi
贰 婶 蔡 翊 昇: 夜 色 黑

Zěn nài jiù hù shēng shēng cuī
怎 奈 救 护 声 声 催
Pái gǔ jiào zhǔ: Nì xíng fēng jǐng zuì měi
排 骨 教 主: 逆 行 风 景 最 美

Xiāo yì qíng : tuán yuán nán dé jǐ huí
萧 忆 情: 团 圆 难 得 几 回
Smile_ xiǎo qiān: Wàn jiā dēng huǒ piāo yáo
Smile_ 小 千: 万 家 灯 火 飘 摇

Yòu qǐ néng xīn wèi
又 岂 能 欣 慰
Xiǎo ài de mā: Chūn fēng chuī
小 爱 的 妈: 春 风 吹

Chuī sǎn rén xīn rú fèi
吹 散 人 心 如 沸
Dǒng zhēn: Pīn mìng zhuī
董 真: 拼 命 追

Zhuī sǐ shén duó zǒu de měi
追 死 神 夺 走 的 美
Sī xià: Wàn zhòng qí xīn guī duì
司 夏: 万 众 齐 心 归 队

Fēng míng jiǒng jūn: Bìng mó huà jìn fēi huī
封 茗 囧 菌: 病 魔 化 尽 飞 灰
Shào nián shuāng: Yù hé wú jìn shāng bēi
少 年 霜: 愈 合 无 尽 伤 悲

Shào nián shuāng + Yīn pín guài wu: Yáng guāng sǎ qīn pèi
少 年 霜 + 音 频 怪 物: 阳 光 洒 钦 佩
Chén péng jié + Lǐ wén xiāng: Jiù sǐ fú shāng
陈 鹏 杰 + 李 蚊 香 : 救 死 扶 伤

Zhǐ wéi mèng xiǎng ràng ài wú jiāng
只 为 梦 想 让 爱 无 疆
Shěn mì rén + Yǔ luò huge+ Chén yuè bīn:
沈 谧 仁 + 雨 洛 huge+ 陈 粤 彬:

Fèn fā tú qiáng
奋 发 图 强
Gòng kè shí jiān guàn gài jiàn kāng
共 克 时 艰 灌 溉 健 康

Cv wáng pàng zi + Mò qiū lí + Wáng qí bowi:
Cv 王 胖 子 + 陌 秋 离 + 王 琦 bowi:
Ràng ài chōng mǎn lì liàng
让 爱 充 满 力 量

Fèng jiǔ + Yòu kě māo + Wéi jīn:
凤 九 + 佑 可 猫 + 唯 今:
Bú jù bīng xuě fēng shuāng
不 惧 冰 雪 风 霜

Sūn xiāo lěi + Bái zhǐ + Zhāng yǔ lí atboth:
孙 霄 磊 + 白 止 + 张 羽 璃 atboth:
Cuī fēng kuáng lán yòu zěn yàng
摧 峰 狂 澜 又 怎 样

Zhāng yǔ lí atboth+ Sān jī dào + Xiǎo shí gū niang:
张 羽 璃 atboth+ 三 畿 道 + 小 时 姑 娘:
Yǔ hòu cǎi hóng gèng piào liang
雨 后 彩 虹 更 漂 亮

Dà hé chàng: Wēn nuǎn dōng fāng
大 合 唱: 温 暖 东 方
Bìng jiān qián xíng dǐ yù fēng làng
并 肩 前 行 抵 御 风 浪

Dà hé chàng: Dà guó dà ài
大 合 唱: 大 国 大 爱
Ài mǎn rén jiān zhàn kāi fēn fāng
爱 满 人 间 绽 开 芬 芳

Yāo fú: Ràng mèng huà zuò chì bǎng
妖 蝠: 让 梦 化 作 翅 膀
Xiǎo ài de mā: Fēi guò shān chuān hǎi yáng
小 爱 的 妈: 飞 过 山 川 海 洋

Nán shēng hé chàng: Méi hǎo míng tiān
男 生 合 唱: 美 好 明 天
Dà hé chàng: Xié shǒu zǒu xiàng róng guāng
大 合 唱: 携 手 走 向 荣 光
Xem toàn bộ
Mô Tả Về Bài Hát Đại Quốc Đại Ái / 大国大爱 ... Nghe nhạc Đại Quốc Đại Ái / 大国大爱 do ca sĩ Âm Tần Quái Vật, Lý Thường Siêu (Li Chang Chao), Bài Cốt, Tiêu Ức Tình, Nhị Thẩm, Kỳ Nhiên thể hiện, thuộc thể loại Nhạc Hoa MP3 miễn phí - Tải Mp3 - ca nhạc mp3. Ca nhạc hay, tải nhạc hot mới nhất. Hãy nghe và thưởng thức âm nhạc cùng ImusicPro nhé.

Thể Loại Nhạc Hoa đã công bố ca khúc Đại Quốc Đại Ái / 大国大爱 tại Tai Nhac Mobi. Đây là một ca khúc do các ca sĩ Âm Tần Quái Vật, Lý Thường Siêu (Li Chang Chao), Bài Cốt, Tiêu Ức Tình, Nhị Thẩm, Kỳ Nhiên trình diễn. Các bạn có thể nghe và tải bài hát, playlist/album, MV/Video miễn phí tại đây.

Dù có vui hay buồn, âm nhạc vẫn là nơi làm cho đâu óc ta luôn trong sáng và vui vẻ nhất.